Các khóa đào tạo dành cho Sở Ban Ngành
 

1. CÁC KHÓA TẬP HUẤN DÀNH CHO CÁC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

NHÓM NỘI DUNG VỀ AN TOÀN, AN NINH VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

 • NHÓM AN NINH, BẢO MẬT THÔNG TIN (SECURITY)
  • An toàn, an ninh thông tin cho mọi người
  • Nhận thức về Tiêu chuẩn ISO: 27001
  • Phân tích mã độc cơ bản (Basic malware analysis)
  • Phân tích mã độc nâng cao
  • An toàn an ninh và bảo mật thông tin
  • Điều tra tội phạm máy tính(Computer Hacking and Forensic Investigation)
  • Nhận thức và triển khai chuyển đổi IPv6
  • Phân tích giám sát vận hành trung tâm an ninh (Security Operations Center - SOC)
 • NHÓM QUẢN TRỊ MẠNG THEO CÔNG NGHỆ MICROSOFT
  • Ảo hóa với Windows Server Hyper-V (Server Virtualization with Window Server Hyper-V)
  • Quản trị hệ thống mạng với Windows Server 2019 (Windows Server 2019 Administration)
 • NHÓM QUẢN TRỊ THIẾT BỊ MẠNG (HARDWARE)
  • Xử lý các sự cố thông dụng trên máy tính (PC Troubleshooting)
  • Network and Routing
  • Thiết kế và cài đặt mạng (Network Design & Installation)
 • NHÓM QUẢN TRỊ CHI SẺ BẢO MẬT DỮ LIỆU THEO 3 CẤP ĐỘ
  • Quản lý, chia sẻ và bảo mật dữ liệu theo 3 cấp độ
  • Xây dựng các hệ thống quản lý, chia sẻ và bảo mật dữ liệu theo 3 cấp độ
 • Xem chi tiết

NHÓM NỘI DUNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

 • ĐÀO TẠO NHẬN THỨC CHUNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
  • Nhận thức chung về chuyển đổi số và tầm nhìn số của Việt Nam
  • Kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ lãnh đạo
  • Kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật
  • Kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động
  • Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số và đô thị thông minh
  • Nhận thức chung về đô thị thông minh và Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam
  • Phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý
  • Hạ tầng số và Nền tảng số trong chuyển đổi số quốc gia
 • ĐÀO TẠO VỀ CHÍNH PHỦ SỐ
  • Kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ lãnh đạo quản lý CNTT
  • Kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật CNTT
  • Đô thị thông minh và tầm nhìn phát triển bền vững
  • Kỹ năng và giải pháp xây dựng kho dữ liệu mở
  • Xây dựng các hệ thống tích hợp dữ liệu
 • ĐÀO TẠO VỀ KINH TẾ SỐ
  • Kinh tế số và quản trị kinh tế số
  • Nguyên lý và vận hành chuyển đổi dữ liệu số trong quản lý
  • Phân tích dữ liệu thông minh phục vụ công tác quản lý
  • Tiếp thị và truyền thông trên môi trường số
  • Thiết kế quảng cáo và Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu
  • Các nền tảng số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Quản trị Doanh nghiệp trong thời đại số
  • Thanh toán số cho doanh nghiệp và người dân
 • ĐÀO TẠO VỀ XÃ HỘI SỐ
  • Xã hội số và quản trị xã hội số
  • Tập huấn chuyển đổi số cộng đồng
  • Bảo mật dữ liệu cá nhân trên môi trường số
  • Kỹ năng cần thiết cho công dân số
 • Xem chi tiết

 

2. CÁC KHÓA TẬP HUẤN DÀNH CHO CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 • ĐÀO TẠO NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
  • Nhận thức chung về chuyển đổi số và tầm nhìn số của Việt Nam
  • Kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ lãnh đạo
  • Kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật
  • Kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động
  • Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số và đô thị thông minh
  • Nhận thức chung về đô thị thông minh và Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam
  • Cách mạng công nghiệp 4.0 trong giáo dục
  • Nguyên lý và vận hành chuyển đổi dữ liệu số trong quản lý
  • Phân tích dữ liệu thông minh phục vụ trong công tác quản lý
  • Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
 • AN TOÀN THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG SỐ
  • An toàn, an ninh thông tin cho mọi người
  • Nhận thức về tiêu chuẩn an toàn an ninh thông tin ISO 27001
 • CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ
  • Nhiếp ảnh số và Xử lý ảnh hậu kỳ
  • Thiết kế đồ họa cho sự kiện
  • Xử lý các sự cố thông dụng trên máy tính
  • Ứng dụng CNTT trong quản lý và vận hành thư viện trường học
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị trường học
  • Quản trị thi trắc nghiệm tập trung trên hệ thống Moodle
  • Kỹ năng CNTT cơ bản cho giáo viên và cán bộ quản lý phòng máy
 • CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DẠY, HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
  • Ứng dụng CNTT trong soạn bài giảng theo chuẩn e-Learning
  • Ứng dụng CNTT tạo trò chơi tương tác
  • Xây dựng mô hình thực tế ảo và thực tế tăng cường trong phát triển bài giảng
  • Phát triển bài học trực tuyến theo mô hình MOOCs (Massive Open Online Courses)
  • Nâng cao năng lực giảng dạy các môn khoa học tự nhiên tích hợp STEM/STEAM
  • Scratch – Giải pháp STEM/STEAM cho trường học
  • Yenka – Giải pháp STEM/STEAM cho trường học
  • STEM/STEAM – Phân tích và xử lý dữ liệu
  • Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Khmer
  • Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học các môn học bậc Trung học phổ thông và Trung học cơ sở như: Toán học, Văn học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Anh văn
  • Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học bậc Tiểu học các môn như: Tiến Anh, Tự nhiên – Xã hội.
  • Quản lý trò chơi và bài giảng mẫu giáo
  • Tập huấn giảng dạy tin học theo chuẩn quốc tế MOS (Microsoft Office Certification)
 • NÂNG CAO THÀNH TÍCH CÁC CUỘC THI TIN HỌC
  • Lập trình sáng tạo với ngôn ngữ Scratch (Dự thi bảng A, Tiểu học)
  • Ứng dụng CNTT và giải thuật nâng cao để bồi dưỡng học sinh giỏi tin học khối THCS (Dự thi bảng B)
  • Ứng dụng CNTT và giải thuật nâng cao để bồi dưỡng học sinh giỏi tin học khối THPT (Dự thi bảng C)
  • Thiết kế phần mềm sáng tạo Web với PHP & MySQL (Dự thi bảng B1,C1)
  • Thiết kế phần mềm sáng tạo Web với PHP & MongoDB – NoSQL (Dự thi bảng B1,C1)
  • Ứng dụng Windows Form để thiết kế phần mềm sáng tạo (Dự thi bảng B1,C1)
  • Thiết kế phần mềm sáng tạo Android trên thiết bị di động (Dự thi bảng C1)
  • Lập trình Arduino với Scratch (Dự thi bảng A, C1, D1)
  • Ngôn ngữ lập trình (Từ căn bản đến nâng cao): Tư duy lập trình với ngôn ngữ C/C++,
  • ; Lập trình ngôn ngữ C#, Java; Lập trình Python và Trí tuệ nhân tạo (Dự thi bảng B1,C1)
  • Lập trình Arduino - Sáng chế đồ vật thông minh cơ bản (Dự thi bảng B1, C1 - THCS, THPT)
  • Lập trình Arduino - Sáng chế đồ vật thông minh nâng cao (Dự thi bảng B1, C1 - THCS, THPT)
  • Lập trình Python và trí tuệ nhân tạo
  • Lập trình IoT với Raspberry PI
 • Xem chi tiết

 

3. CÁC KHÓA TẬP HUẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRIỂN KHAI TẠI QUẬN/HUYỆN

 • ĐÀO TẠO VỀ CHÍNH PHỦ SỐ
  • Kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ lãnh đạo
  • Kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động
  • Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số
  • Nhận thức chung về đô thị thông minh và Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam
  • Đô thị thông minh và tầm nhìn phát triển bền vững
 • ĐÀO TẠO VỀ KINH TẾ SỐ
  • Kinh tế số và quản trị kinh tế số
  • Phân tích dữ liệu thông minh phục vụ công tác quản lý
  • Tiếp thị và truyền thông trên môi trường số
  • Thiết kế quảng cáo và Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu
 • ĐÀO TẠO VỀ XÃ HỘI SỐ
  • Xã hội số và quản trị xã hội số
  • Tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cộng đồng
  • Bảo mật dữ liệu cá nhân trên môi trường số
 • Xem chi tiết