Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Đào tạo quốc tế > Aptech Express
 

 

Các khóa cấp tốc để Trở thành Lập trình viên Quốc tế (Aptech Express)

Tên khóa: Phát triển ứng dụng Web tương thích đa thiết bị

Thời gian đào tạo: 162 giờ

Chứng nhận: Certificate of Proficiency in System Management - CPISM do Aptech Ấn Độ cấp.

Tên khóa: Lập trình ứng dụng Windows 

Thời gian đào tạo: 218 giờ

Bằng cấp: Diploma in Information System Management (DISM) do Aptech Ấn Độ cấp.

Tên khóa: Phát triển ứng dụng doanh nghiệp trên nền diện toán đám mây

Thời gian đào tạo: 170 giờ 

Chứng nhận: Certificate of Accomplishment .NET web Application Development

Tên khóa: Phát triển ứng dụng doanh nghiệp trên nền công nghệ Java EE 

Thời gian đào tạo: 194 giờ

Chứng nhận: Certificate of Accomplishment Java web Application Development do Aptech Ấn Độ cấp.

Tên khóa: Lập trình viên Quốc tế - Aptech Express

Thời gian đào tạo: 01 năm

Bằng cấp: Advanced Diploma in Software Engineering (ADSE) do Aptech Ấn Độ cấp.