Việc làm | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Các sinh viên tốt nghiệp khóa học 2 năm trở lên sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án tin học của các công ty lớn trong và ngoài nước. Các trung tâm Aptech cung cấp dịch vụ thông tin tư vấn miễn phí cho tất cả các sinh viên cho đến khi tìm được việc làm. Bộ phận giới thiệu việc làm (placement) căn cứ trên nguyện vọng trong hồ sơ việc làm của sinh viên tốt nghiệp chương trình 2 năm trở lên, tiến hành chọn lựa, đào tạo kỹ năng bổ sung cho sinh viên nhằm đạt được thành công khi phỏng vấn tuyển dụng.

Trung tâm có bộ phận chuyên trách thường xuyên liên lạc với các công ty trong và ngoài nước để tìm hiểu nhu cầu về lao động tin học, dựa trên nguyện vọng trong hồ sơ việc làm của sinh viên tốt nghiệp chương trình 2 năm. Bộ phận này tiến hành chọn lựa, đào tạo kỹ năng cho sinh viên nhằm đạt thành công khi phỏng vấn.

Nhấn vào Resume và Profile để download mẫu.

ĐÁNH GIÁ TỪ NHÀ TUYỂN DỤNG

“Tôi tin tưởng vào chất lượng đào tạo của Aptech và đây là một trong những điều kiện tuyển dụng lao động của chúng tôi”

Ông Phạm Tăng Cường – Giám đốc công ty SCC

“Tôi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ Aptech vì khả năng nắm bắt công nghệ mới cùng với kỹ năng thích ứng môi trường làm việc của họ rất tốt”

Ông Dương Đăng Khôi – Giám đốc công ty K2K Inc.

“Chúng tôi là công ty xuất khẩu phần mềm đứng đầu Việt Nam và sinh viên Aptech đã đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi”

TS.Trần Nam Dũng – Giám đốc nhân sự công ty Fsoft.