Các khóa đào tạo dành cho doanh nghiệp
 
Bạn phải ở chế độ "Edit" mới có thể cập nhật nội dung, sau đó dùng Module Action Menu hoặc Module Action Buttons để quản lý nội dung

 

      

NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CNTT CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

 • Biên tập trang thông tin điện tử                
 • Thiết kế đồ họa cho quảng cáo     
 • Nhiếp ảnh số và xử lý ảnh hậu kỳ            
 • Ứng dụng điện toán đám mây trong nghiệp vụ văn phòng       

NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN

 • An toàn, an ninh thông tin cho người dùng         
 • An toàn và an ninh thông tin doanh nghiệp        
 • Bảo mật ứng dụng Web      

NHÓM KIẾN THỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP

 • Phân tích và xử lý dữ liệu thông minh     
 • Giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp   
 • Xây dựng và quản trị hệ thống chăm sóc khách hàng               
 • Giải pháp phát triển kênh tiếp thị và bán hàng trực tuyến       

 

Xem chi tiết