Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thiLoại thi
Data Science using R Programming
18/06/2024CP2397M12TH-Lab041Thực hành
Data Science using R Programming
18/06/2024CP2397M12TH-Lab041Lý thuyết
Application Development Using Flutter and Dart
18/06/2024CP2396F09TH-Lab042Lý thuyết
Application Development Using Flutter and Dart
18/06/2024CP2396F09TH-Lab042Thực hành
Frontend Web Development with React
21/06/2024CP2396M10TH-Lab042Lý thuyết
Frontend Web Development with React
21/06/2024CP2396M10TH-Lab042Thực hành
Working with Arnold Renderer
21/06/2024CP23Y0G02Lab04-LT1Lý thuyết
3D Modeling for Games+ 3D Texturing for Games
21/06/2024CP23Y0J09Lab04-LT3Lý thuyết
Level Designing
21/06/2024CP23Y0J09Lab04-LT2Lý thuyết
Working with Arnold Renderer
21/06/2024MODULELab04-LT1Lý thuyết
Trang: 1 2