Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thiLoại thi
AngularJS (OV 7023)
11/12/2023CP2396M02TH-Lab023Lý thuyết
Design for Print and Advertising+Publishing for the Media
11/12/2023CP23Y0G03Lab02-LT2Lý thuyết
Working with Audio + Video Editing
11/12/2023CP23Y0J09Lab02-LT1Lý thuyết
Working with Arnold Renderer
11/12/2023CP22Y0G07Lab02-LT1Lý thuyết
OV-DigCom: Digital Compositing
11/12/2023CP22Y0G01Lab02-LT3Lý thuyết
Magic with Images
11/12/2023CP23Y0H05Lab02-LT3Lý thuyết
Trang: 1