Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thiLoại thi
HTML5, CSS, and JavaScript
09/06/2023CP2296F09TH-Lab042Thực hành
HTML5, CSS, and JavaScript
09/06/2023CP2296K10TH-Lab043Thực hành
3D Modeling for Games+ 3D Texturing for Games
09/06/2023CP22Y0J09Lab04-LT2Lý thuyết
Logic Building and Elementary Programming
12/06/2023CP2296F09TH-Lab033Lý thuyết
Introduction to Dart Programming
12/06/2023CP2396G01TH-Lab031Lý thuyết
Introduction to Dart Programming
12/06/2023CP2396G01TH-Lab041Lý thuyết
Level Designing
12/06/2023CP22Y0G07Lab03-LT1Lý thuyết
Level Designing
12/06/2023CP22Y0G07Lab04-LT1Lý thuyết
Level Designing
12/06/2023CP22Y0J09Lab03-LT1Lý thuyết
3D Modeling for Games+ 3D Texturing for Games
12/06/2023CP22Y0G07Lab04-LT2Lý thuyết
Trang: 1 2