Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thiLoại thi
Integrating Applications using Spring Framework
22/09/2023CP2396G01TH-Lab022Lý thuyết
Texturing 3D Models with Maya
22/09/2023CP22Y0G07Lab02-LT1Lý thuyết
Texturing 3D Models with Maya
22/09/2023CP22Y0J09Lab02-LT1Lý thuyết
OV-Diil: Digital Illustrations
22/09/2023CP20Y0F06Lab02-LT3Lý thuyết
Android: Developing Applications for Wireless Devices
23/09/2023MODULETH-Lab031Lý thuyết
Android: Developing Applications for Wireless Devices
23/09/2023MODULETH-Lab031Thực hành
HTML5, CSS, and JavaScript
23/09/2023CP2396M02TH-Lab031Thực hành
Java Programming-II
23/09/2023CP2296K10TH-Lab032Lý thuyết
Java Programming-II
23/09/2023CP2296F04TH-Lab032Lý thuyết
HTML5, CSS, and JavaScript
23/09/2023CP2396M02TH-Lab032Lý thuyết
Trang: 1 2