Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thiLoại thi
Data Processing with XML and JSON
24/05/2024CP2396G06TH-Lab022Thực hành
Data Processing with XML and JSON
24/05/2024CP2396H07 +CP2396K08TH-Lab022Thực hành
Data Processing with XML and JSON
24/05/2024CP2396G11TH-Lab021Thực hành
Data Processing with XML and JSON
24/05/2024CP2396G06TH-Lab022Lý thuyết
Data Processing with XML and JSON
24/05/2024CP2396H07 +CP2396K08TH-Lab022Lý thuyết
Data Processing with XML and JSON
24/05/2024CP2396G11TH-Lab011Lý thuyết
Trang: 1