Sinh viên tìm được việc làm | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 
Trần Kim Ngân
Năm tốt nghiệp: 2019
Công ty làm việc: Chuyên viên kiểm thử Phần mềm chuyên nghiệp
Thông tin khác: Công ty TMA Solutions
Trần Cao Phú Phúc
Năm tốt nghiệp: 2019
Công ty làm việc: Nhân viên thiết kế
Thông tin khác: Công ty Dược Hậu Giang Pharma
Dư Thị Mai Đình
Năm tốt nghiệp: 2019
Công ty làm việc: Nhân viên thiết kế 3D
Thông tin khác: Công ty Blum Việt Nam
Nguyễn Phước Nguyên
Năm tốt nghiệp: 2019
Công ty làm việc: Developer
Thông tin khác: Công ty Hitachi Vantara Việt Nam (Global Cyber Soft)
Võ Nguyễn Quỳnh Như
Năm tốt nghiệp: 2019
Công ty làm việc: Nhân viên Thiết kế
Thông tin khác: Công ty in ấn Cần Thơ
12345678910...