Chương trình đào tạo
 
LỊCH TUYỂN SINH
Lập trình viên Quốc tế (Năm 1) Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 20/02/2023
  Giờ học: Thứ 2 đến Thứ 6
Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế (Năm 1) Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 20/02/2023
  Giờ học: Thứ 2 đến Thứ 6
Thiết kế Đồ họa cho Quảng cáo Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 22/02/2023
  Giờ học: 19h30 - 21h30, Thứ 2, 4, 6
Phát triển ứng dụng Di động Đa nền tảng với Flutter Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 15/03/2023
  Giờ học: 19h30-21h30, Thứ 2,4,6
Thiết kế web và lập trình Front-end Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 30/03/2023
  Giờ học: 19h30 - 21h30, Thứ 3,5,7