Chương trình đào tạo
 
LỊCH TUYỂN SINH
Thiết kế Đồ họa cho Quảng cáo Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 19/10/2022
  Giờ học: 19h30-21h30, Thứ 2,4,6
Phát triển ứng dụng Di động Đa nền tảng với Flutter Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 21/10/2022
  Giờ học: 19h30-21h30, Thứ 2,4,6
Lập trình viên Quốc tế (Năm 1) Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 26/10/2022
  Giờ học: Thứ 2 đến Thứ 6
Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế (Năm 1) Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 26/10/2022
  Giờ học: Thứ 2 đến Thứ 6
Thiết kế Web và Lập trình Front-end Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 31/10/2022
  Giờ học: 17h30-19h30, Thứ 2,4,6
Chuyên viên về Phân tích dữ liệu (Proficiency in Data Analysis) Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 31/10/2022
  Giờ học: 19h30-21h30, Thứ 2 đến Thứ 6
Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 2 Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 09/11/2022
  Giờ học: 19h30-21h30, Thứ 2,4,6