Chương trình đào tạo
 
LỊCH TUYỂN SINH
Lập trình Back-end với PHP & MySQL Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 06/03/2024
  Giờ học: Thứ 2,4,6 từ 19:30-21:30
Thiết kế Web và lập trình Front-end Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 21/03/2024
  Giờ học: Thứ 3,5,7 từ 17:30 - 19:30
Lập trình viên quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 17/05/2024
  Giờ học: 18:00-21:00, thứ, 3, 5, 7.
Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế (Arena) Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 17/05/2024
  Giờ học: Thứ 2,4, 6,từ 18:00 - 21:00