Chương trình đào tạo
 
LỊCH TUYỂN SINH
Mỹ thuật Đa phương tiện quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 08/08/2024
  Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Lập trình viên quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 08/08/2024
  Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 10/09/2024
  Giờ học: Thứ 3,5,7 từ 17:30 - 19:30
Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 2 Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 26/09/2024
  Giờ học: 17h30-19h30, Thứ 2,4,6