Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thiLoại thi
Advanced Digital Compositing
29/02/2024CP22Y0J09Lab03-LT1Lý thuyết
Advanced Digital Compositing
29/02/2024CP22Y0G07Lab03-LT1Lý thuyết
Web Designing Concepts + Building Next Generation Websites
29/02/2024CP23Y0G03Lab03-LT1Lý thuyết
Magic with Images
29/02/2024CP23Y0M01Lab04-LT3Lý thuyết
Ov-DiMMC: Digital Marketing and Media Concepts
29/02/2024CP20Y0H05Lab04-LT3Lý thuyết
Digital Compositing
29/02/2024CP23Y0M07Lab04-LT2Lý thuyết
Java Programming-II
29/02/2024CP2296F09TH-Lab033Thực hành
Frontend Web Development with React
29/02/2024CP2396G11TH-Lab032Thực hành
Frontend Web Development with React
29/02/2024CP2396K08TH-Lab033Thực hành
Frontend Web Development with React
29/02/2024CP2396H07TH-Lab033Thực hành
Trang: 1 2