Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thiLoại thi
Storyboarding
06/02/2023CP22Y0G07Lab03-LT2Lý thuyết
Storyboarding
06/02/2023CP22Y0J09Lab03-LT2Lý thuyết
UI Design + Bootstrap
06/02/2023CP21Y0J07Lab01-LT3Lý thuyết
Lighting and Rendering 3D Models with Maya
06/02/2023CP21Y0F10Lab02-LT2Lý thuyết
Computer Fundamentals
06/02/2023CP2296F09TH-Lab021Lý thuyết
Computer Fundamentals
06/02/2023CP22Y0F11+CP2297M08TH-Lab011Lý thuyết
PHP Web Development with Laravel Framework
06/02/2023CP2196H06TH-Lab012Lý thuyết
PHP Web Development with Laravel Framework
06/02/2023CP2196J07TH-Lab022Lý thuyết
Trang: 1