Các khóa đào tạo dành cho Sở Ban Ngành
 

1. CÁC KHÓA TẬP HUẤN DÀNH CHO CÁC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 • NHÓM LÃNH ĐẠO
  • An ninh thông tin cho lãnh đạo
 • NHÓM CHUYÊN VIÊN
  • Thiết kế cài đặt mạng
  • Quản trị hệ thống mạng với Windows Server 2016
  • An toàn - An ninh và Bảo mật thông tin
  • An toàn -  An ninh và Bảo mật thông tin Chuyên sâu
  • Computer Hacking Forensic Investigation (Điều tra tội phạm máy tính - Chương trình đào tạo Quốc tế)
  • Pháp y máy tính
 • NHÓM CÁN BỘ
  • An toàn, an ninh thông tin cho mọi người
  • Kỹ năng sử dụng máy tính cho cán bộ, công chức, viên chức
  • Xử lý các sự cố thông dụng trên máy tính
  • Nhiếp ảnh căn bản
  • Biên tập ảnh với Photoshop CC
  • Thiết kế đồ họa cho sự kiện

2. CÁC KHÓA TẬP HUẤN DÀNH CHO CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 • KỸ NĂNG GIẢNG DẠY
  • Ứng dụng CNTT trong soạn bài giảng theo chuẩn e-Learning
  • Ứng dụng CNTT tạo trò chơi tương tác
  • Quản trị thi trắc nghiệm tập trung trên hệ thống Moodle
  • Scratch – Giải pháp STEM cho trường học
  • Lập trình Arduino với Scratch (Dự thi bảng E)
  • Lập trình C++
  • Yenka – Giải pháp STEM cho trường học
  • Ứng dụng CNTT và giải thuật nâng cao để bồi dưỡng học sinh giỏi tin học khối THCS (Dự thi bảng B)
  • Ứng dụng CNTT và giải thuật nâng cao để bồi dưỡng học sinh giỏi tin học khối THPT (Dự thi bảng C)
  • Thiết kế phần mềm sáng tạo dạng Web (Dự thi bảng D)
  • Ứng dụng Windows Form để thiết kế phần mềm sáng tạo (Dự thi bảng D)
  • Thiết kế phần mềm sáng tạo Android trên thiết bị di động (Dự thi bảng D)
  • Xây dựng sản phẩm sáng tạo trên Arduino (Dự thi bảng E)
  • Xây dựng sản phẩm sáng tạo trên Arduino nâng cao (Dự thi bảng E)
  • Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Khmer
  • Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học các môn học bậc Trung học phổ thông và Trung học cơ sở
  • Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học bậc Tiểu học
 • KỸ NĂNG QUẢN LÝ
  • Biên tập trang thông tin điện tử
  • Nhiếp ảnh số và xử lý ảnh hậu kỳ
  • Cách mạng công nghiệp 4.0
  • Xử lý các sự cố thông dụng trên máy tính
  • Nhiếp ảnh căn bản
  • Biên tập ảnh với Photoshop CC
  • Thiết kế đồ họa cho sự kiện
  • Ứng dụng CNTT trong quản lý và hoạt động thư viện trường học
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường
  • Kỹ năng sử dụng máy tính cho cán bộ, công chức, viên chức
  • Quản trị phòng học vi tính ở các trường trung học
 • Xem chi tiết

 

3. CÁC KHÓA TẬP HUẤN CHUNG DÀNH CHO CÁC SỞ BAN NGÀNH

 • NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
  • Biên tập ảnh
  • Biên tập trang thông tin điện tử
  • An toàn, bảo mật thông tin
 • NHÓM CÔNG CỤ QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ VÀ PHÁT TRIỂN KHO DỮ LIỆU SỐ
  • VTIGER – Hệ thống chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp
  • Sử dụng wordpress để quản trị website
 • NHÓM NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN HỖ TRỢ XÂY DựNG BỘ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG
  • Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
  • Nhiếp ảnh số và xử lý ảnh hậu kỳ
 • NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN
  • An toàn, an ninh thông tin cho người dùng
  • Bảo mật ứng dụng web
 • NHÓM KIẾN THỨC NỀN TẢNG HỖ TRỢ DOANH NGHIÊP THÍCH ỨNG VớI NỀN CÔNG NGHIỆP
  • Phát triển ứng dụng cho ANDROID
  • Phát triển ứng dụng IOS căn bản với ngôn ngữ SWIFT
  • Phát triển ứng dụng IOS nâng cao với ngôn ngữ SWIFT
  • Lập trình ARDUINO căn bản
  • Dữ liệu lớn - Cuộc cách mạng công nghệ
  • Chuyên đề ứng dụng điện toán đám mây cho công việc hàng ngày
  • Cách mạng công nghiệp 4.0
  • Căn bản về khoa học dữ liệu - BASICS OF DATA SCIENCE
 • Xem chi tiết