Các khóa đào tạo dành cho doanh nghiệp
 
Bạn phải ở chế độ "Edit" mới có thể cập nhật nội dung, sau đó dùng Module Action Menu hoặc Module Action Buttons để quản lý nội dung

 

 • Chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản và nâng cao (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)
 • VTIGER – Hệ thống chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp
 • Wordpress – Xây dựng và Quản trị website
 • Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
 • Nhiếp ảnh số và xử lý ảnh hậu kỳ
 • Thiết kế cài đặt mạng
 • Quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp với Windows Server 2016
 • An toàn, an ninh thông tin cho người dùng
 • An toàn và an ninh thông tin (Hacker mũ trắng)
 • Bảo mật ứng dụng Web
 • Phát triển ứng dụng cho Android
 • Lập trình khai thác ứng dụng mạng và dịch vụ trên nền Android
 • Phát triển ứng dụng iOS căn bản với ngôn ngữ SWIFT
 • Phát triển ứng dụng iOS nâng cao với ngôn ngữ SWIFT
 • Lập trình ARDUINO căn bản
 • Lập trình ARDUINO nâng cao
 • Dữ liệu lớn - Cuộc cách mạng công nghệ
 • Chuyên đề ứng dụng điện toán đám mây cho công việc hàng ngày
 • Bồi dưỡng kiến thức về Cách mạng công nghiệp 4.0
 • Căn bản về khoa học dữ liệu (Basics of Data Science)
 • Căn bản về khai khoán dữ liệu – Kỹ năng xử lý dữ liệu nâng cao

Xem chi tiết