Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật Đa phương tiện quốc tế
Ngày khai giảng: 08/08/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 05/07/2023 - 08/08/2024
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên quốc tế
Ngày khai giảng: 08/08/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 11/01/2024 - 08/08/2024
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo
Ngày khai giảng: 10/09/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/12/2023 - 10/09/2024
Giờ học: Thứ 3,5,7 từ 17:30 - 19:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 2)

Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 2
Ngày khai giảng: 26/09/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 07/09/2022 - 26/09/2024
Giờ học: 17h30-19h30, Thứ 2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký