Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo
Ngày khai giảng: 23/05/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/12/2023 - 23/05/2024
Giờ học: Thứ 3,5,7 từ 17:30 - 19:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế (Arena)
Ngày khai giảng: 27/05/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 02/01/2024 - 27/05/2024
Giờ học: Thứ 2,4, 6,từ 18:00 - 21:00
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên quốc tế
Ngày khai giảng: 28/05/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 11/01/2024 - 28/05/2024
Giờ học: 18:00-21:00, thứ, 3, 5, 7.
Thông tin khác:
Đăng ký

Chuyên viên Quản trị mạng i10

Quản trị và an ninh mạng
Ngày khai giảng: 30/05/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 21/03/2024 - 30/05/2024
Giờ học: Thứ 3,5,7 từ 19:30 - 21:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)

Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1
Ngày khai giảng: 12/06/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 07/04/2023 - 12/06/2024
Giờ học: 17h30-19h30, Thứ 2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế Web và lập trình Front-end

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 18/06/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/12/2023 - 18/06/2024
Giờ học: Thứ 3,5,7 từ 19:30 - 21:30
Thông tin khác:
Đăng ký