Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Lập trình Back-end với PHP & MySQL

Lập trình Back-end với PHP & MySQL
Ngày khai giảng: 06/03/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/12/2023 - 06/03/2024
Giờ học: Thứ 2,4,6 từ 19:30-21:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế Web và lập trình Front-end

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 21/03/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/12/2023 - 19/03/2024
Giờ học: Thứ 3,5,7 từ 17:30 - 19:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên quốc tế
Ngày khai giảng: 17/05/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 11/01/2024 - 17/05/2024
Giờ học: 18:00-21:00, thứ, 3, 5, 7.
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế (Arena)
Ngày khai giảng: 17/05/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 02/01/2024 - 16/05/2024
Giờ học: Thứ 2,4, 6,từ 18:00 - 21:00
Thông tin khác:
Đăng ký