Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 22/09/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 16/08/2023 - 22/09/2023
Giờ học: 19:30 - 21:30 Thứ 2, 4, 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế giao diện Web chuyên nghiệp với Figma

Thiết kế giao diện Web chuyên nghiệp với Figma
Ngày khai giảng: 25/09/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 16/08/2023 - 25/09/2023
Giờ học: 17:30 - 19:30 Thứ 2, 4, 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế (Aptech)
Ngày khai giảng: 26/10/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/09/2023 - 26/10/2023
Giờ học: Thứ 2 - Thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế (Arena)
Ngày khai giảng: 26/10/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/09/2023 - 26/10/2023
Giờ học: Thứ 2- Thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế (Aptech)
Ngày khai giảng: 16/11/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/09/2023 - 16/11/2023
Giờ học: Thứ 2- Thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế (Arena)
Ngày khai giảng: 22/11/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/09/2023 - 22/11/2023
Giờ học: Thứ 2- Thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký