Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Hướng dẫn
 
Hướng dẫn -> Aptech


Quy định về thi, kiểm tra dành cho các khóa ngắn hạn
Chi tiết Tải về
Quy định về thi, kiểm tra dành cho các khóa ngắn hạn
Đã thêm vào: 14/01/2022

Huong dan thi truc tuyen OV 7023
Chi tiết Tải về
Huong dan thi truc tuyen OV 7023
Đã thêm vào: 07/01/2022

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM WMWARE 16 SỬ DỤNG MÁY ẢO WINDOWS 7
Chi tiết Tải về
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM WMWARE 16 SỬ DỤNG MÁY ẢO WINDOWS 7
Đã thêm vào: 31/12/2021

Quy định thi trực tuyến (online)
Chi tiết Tải về
Quy định thi trực tuyến (online)
Đã thêm vào: 25/10/2021

Hướng dẫn thi trực tuyến
Chi tiết Tải về
Hướng dẫn thi trực tuyến
Đã thêm vào: 06/10/2021

Hướng dẫn Đăng ký thi lần 3 - Online
Chi tiết Tải về
Hướng dẫn Đăng ký thi lần 3 - Online
Đã thêm vào: 04/09/2021

Hướng dẫn sử dụng Online Varsity
Chi tiết Tải về
Đã thêm vào: 21/06/2021

Hướng dẫn và những câu hỏi thường gặp về OV
Chi tiết Tải về
Hướng dẫn và những câu hỏi thường gặp về OV
Đã thêm vào: 05/12/2017

Hướng dẫn download ebook
Chi tiết Tải về
Đã thêm vào: 23/03/2015
Danh sách danh mục 
 
 
Bạn phải ở chế độ "Edit" mới có thể cập nhật nội dung, sau đó dùng Module Action Menu hoặc Module Action Buttons để quản lý nội dung