Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Chương trình đào tạo > Phát triển ứng dụng WEB với JAVA EE
 

 1. Giới thiệu:

         Java – Ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay, là ngôn ngữ lập trình số 1 về nhu cầu tuyển dụng, chiếm ¼ số lượng thông báo tuyển dụng (thống kê nhu cầu tuyển dụng lập trình viên theo ngôn ngữ lập trình). Tuy nhiên, đa số các thông báo tuyển dụng đều có ghi chú chung là “ưu tiên cho người có kinh nghiệm” cho nên mỗi bạn sinh viên đang theo đuổi chuyên ngành Lập trình viên cần phải nghiên cứu và tham gia ít nhất một dự án thực tế mới đáp ứng được yêu cầu này của nhà tuyển dụng.

            Chính vì vậy, CUSC đã phát hành chương trình đào tạo “Phát triển ứng dụng Web với Java EE” để tạo điều kiện cho các học viên làm quen với công nghệ mới và tích lũy được kinh nghiệm thực tế trong các dự án xây dựng và hoàn chỉnh ứng dụng Web trên nền công nghệ Java EE.

 2. Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học 66 giờ tại CUSC, học viên sẽ đạt được:·          

 • Nắm vững nền tảng về nền tảng Java EE

 • Mô tả và thực hiện được các bước phát triển ứng dụng Web với Servlet và Filter.

 • Hiểu rõ các thành phần giao diện ứng dụng và các bước xây dựng giao diện linh hoạt với Facelets

 • Sử dụng được các chương trình JavaBeans, Managed Bean, Hệ quản trị Cơ sở và Truy vấn dữ liệu

 • Triển khai ứng dụng Web lên Sever.

 • Xây dựng ứng dụng Web theo kiến trúc MVC chuẩn.

 • Xây dựng ứng dụng Web theo kiến trúc JSF 2.X framework.

 3. Chứng nhận:

Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học của Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ.

 4. Đối tượng tham dự:

 • Sinh viên ngành Công nghệ thông tin các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN.

 • Nhân viên phát triển ứng dụng Web.

 • Người yêu thích và đam mê về công nghệ thông tin.

 5. Thời gian đào tạo: 60 giờ

 6. Điểm mạnh của khóa học :

 • Đội ngũ giảng dạy: Giảng viên Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ trực tiếp giảng dạy, với những kiến thức chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án phát triển Web chuyên nghiệp.
 • Khung chương trình đào tạo: Giáo trình được biên soạn dựa trên những nhu cầu ứng dụng công nghệ Java trong thiết kế Web của các doanh nghiệp và những yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với vị trí nhân viên phát triển ứng dụng, lập trình Java.​​
 • ​Khóa học được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của cơ quan/doanh nghiệp.
 • Chương trình đào tạo áp dụng công nghệ tiên tiến đang được triển khai ở các công ty phần mềm trong và ngoài nước.
 • Học viên được đào tạo theo hướng dự án. Học viên có thể xây dựng được dự án hoàn chỉnh sau khi kết thúc khóa học.
 • Tích lũy được kinh nghiệm làm dự án và có thể vận dụng ngay kiến thức đã học để xây dựng ứng dụng Web cho đơn vị.
 • Số lượng sinh viên của lớp học: lớp học được bố trí không nhiều hơn 30 học viên để đảm bảo phương pháp học tập tích cực. 
 • Khả năng công nghệ: Học viên hoàn thành khóa học sẽ có đủ khả năng thực hiện các công việc 
 • Học viên có đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết về phát triển ứng dụng Web với mã nguồn mở sử dụng công nghệ Java EE.
 • Học viên tích lũy những kinh nghiệm thực tế về xây dựng và triển khai các ứng dụng Web thông qua các bài tập và dự án thực tế cuối khóa.
 • Phát triển ứng dụng Web hoàn chỉnh theo kiến trúc MVC chuẩn và JSF 2.x framework.

 7. Nội dung đào tạo :

Số thứ tự
Nội dung đào tạo
1
Tổng quan về Java EE 6
 • Giới chương trình đào tạo
 • Tổng quan về Java EE
2
Giới thiệu dự án
3
Servlet
 • Servlet
 • Session
 • Filter
4
JSP (JavaServer Pages)
 • Cơ bản về JSP
 • Các thẻ JSP chuẩn
5
Sử dụng JavaBeans
Hệ quản trị CSDL & Truy vấn dữ liệu
6
JSTL và Custom tag
 • JSP EL Expressions
 • JSTL
 • Custom Tag
7
Internationalization
8
Java persistence API
9
Kiến trúc về JSF framework
10
Xây dựng thành phần giao diện ứng dụng (UI Component Model)
 • Core Tag
 • HTML Tag
11
Managed Bean
 • Managed Bean
 • Viết các method và  property của Managed Bean
 • Ứng dụng Managed Bean
12
Điều hướng
 • Static
 • Dynamic
13
Conversion và Validation
 • Conversion
 • Validation
 • Tùy chỉnh Conversion và Validation
14
Xây dựng giao diện linh hoạt với Facelets
 • Thẻ chuẩn của Facelets
 • Tạo template với Facelet
15
Triển khai ứng dụng Web lên Server
16
Dự án: Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng Web trên nền công nghệ JAVA EE theo kiến trúc JSF 2.x framework

 

Tải về