Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học cho giáo viên tỉnh Bạc Liêu 2013
 CUSC triển khai khóa tập huấn CNTT tại Hậu Giang
 Khai giảng khóa tập huấn ứng dụng CNTT trong giảng dạy tại Bạc Liêu
 CUSC tập huấn ứng dụng CNTT cho giáo viên THPT