Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và trao bằng tốt nghiệp năm 2022
 THAM QUAN KIẾN TẬP DOANH NGHIỆP 2022
 Chuyên đề: Tầm quan trọng của Multimedia trong xu hướng phát triển của Metaverse
 Mùa hè sôi động cùng CUSC SUMMER CAMP 2022
 GIẢNG VIÊN CUSC ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG GIẢI THƯỞNG GIẢNG VIÊN XUẤT SẮC NHẤT HỆ THỐNG APTECH TOÀN CẦU NĂM 2022