Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Phát triển ứng dụng Di động Đa nền tảng với Flutter

Phát triển ứng dụng Di động Đa nền tảng với Flutter
Ngày khai giảng: 07/04/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 01/07/2022 - 07/04/2023
Giờ học: 19h30-21h30, Thứ 2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế (Năm 1)
Ngày khai giảng: 07/04/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 23/02/2023 - 07/04/2023
Giờ học: Thứ 2 đến Thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế (Năm 1)
Ngày khai giảng: 07/04/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 23/02/2023 - 07/04/2023
Giờ học: Thứ 2 đến Thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế Web và lập trình Front-end

Thiết kế web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 11/04/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 11/01/2023 - 11/04/2023
Giờ học: 19h30 - 21h30, Thứ 3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế Đồ họa cho Quảng cáo
Ngày khai giảng: 18/04/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 02/03/2023 - 18/04/2023
Giờ học: 17h30-19h30, Thứ 3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký