Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế (Năm 1)
Ngày khai giảng: 20/02/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 26/10/2022 - 20/02/2023
Giờ học: Thứ 2 đến Thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế (Năm 1)
Ngày khai giảng: 20/02/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 26/10/2022 - 20/02/2023
Giờ học: Thứ 2 đến Thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế Đồ họa cho Quảng cáo
Ngày khai giảng: 22/02/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 11/01/2023 - 22/02/2023
Giờ học: 19h30 - 21h30, Thứ 2, 4, 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Di động Đa nền tảng với Flutter

Phát triển ứng dụng Di động Đa nền tảng với Flutter
Ngày khai giảng: 15/03/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 01/07/2022 - 15/03/2023
Giờ học: 19h30-21h30, Thứ 2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế Web và lập trình Front-end

Thiết kế web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 30/03/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 11/01/2023 - 30/03/2023
Giờ học: 19h30 - 21h30, Thứ 3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký