IT SUMMER: MÙA HÈ RỰC RỠ - HỌC VUI HẾT CỠ
 XÉT HỌC BẠ, NHẬN HỌC BỔNG LÊN ĐẾN 500.000.000 đồng
 CHUYÊN ĐỀ: KHÁM PHÁ QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH CÁC DỰ ÁN PHẦN MỀM CÙNG MICROSOFT MVP
 WEBINAR CUSC TALK: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TÀI CHÍNH
 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ: HỆ THỐNG THÔNG MINH TÍCH HỢP AI VÀ IOT