CHUYÊN ĐỀ: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG KUBERNETES BẰNG AMAZON ELASTIC CONTAINER SERVICE (EKS)
 CUSC's TALENT 2023
 Chào đón Tân sinh viên K22 "WELCOME NEWBIES – CHƠI ĐI NGẠI CHI!"
 Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và trao bằng tốt nghiệp năm 2022
 THAM QUAN KIẾN TẬP DOANH NGHIỆP 2022