Những "định kiến" sai lầm về ngành Công nghệ thông tin
 Ngành Công nghệ thông tin - Hướng đi đúng cho sự nghiệp
 Việt Nam sẽ trở thành quốc gia IT với nhiều chỉ số trong top thế giới
 Ngành IT khôi phục trạng thái, Việt Nam khởi sắc “xây tổ” đón “đại bàng”
 Chạm ngưỡng 30, dũng cảm rẽ lối theo đam mê Lập trình và gặt hái thành công