Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Thiết kế Web và lập trình Front-end

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 11/12/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 28/09/2023 - 11/12/2023
Giờ học: 17:30 - 19:30 Thứ 2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế giao diện Web chuyên nghiệp với Figma

Thiết kế giao diện Web chuyên nghiệp với Figma
Ngày khai giảng: 11/12/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 17/11/2023 - 11/12/2023
Giờ học: 17:30 - 19:30 Thứ 2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Chuyên viên về phân tích dữ liệu (Proficiency in Data Analysis)

Chuyên viên phân tích dữ liệu
Ngày khai giảng: 28/12/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 07/12/2023 - 28/12/2023
Giờ học: Thứ 3,5,7 từ 18:00 - 21:00
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế (Aptech)
Ngày khai giảng: 28/12/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/09/2023 - 28/12/2023
Giờ học: Thứ 2, 4, 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế (Arena)
Ngày khai giảng: 28/12/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/09/2023 - 28/12/2023
Giờ học: Thứ 3, 5, 7
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số & Xử lý ảnh hậu kỳ

Nhiếp ảnh số & Xử lý ảnh hậu kỳ
Ngày khai giảng: 13/01/2024
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 17/11/2023 - 12/01/2024
Giờ học: 13:00 - 17:00 Thứ 7,CN
Thông tin khác:
Đăng ký