Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Lập trình Web với PHP & MySQL

Lập trình Back-end với PHP & MySQL
Ngày khai giảng: 23/06/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 07/04/2023 - 23/06/2023
Giờ học: 19h30-21h30, Thứ 2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số & Xử lý ảnh hậu kỳ

Nhiếp ảnh số và xử lý ảnh hậu kỳ
Ngày khai giảng: 25/06/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 13/04/2023 - 25/06/2023
Giờ học: 7h00 - 11h00 Thứ 7, Chủ nhật
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế giao diện Web chuyên nghiệp với Figma

Thiết kế giao diện Web chuyên nghiệp với Figma
Ngày khai giảng: 28/06/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 13/04/2023 - 28/06/2023
Giờ học: 17h30-19h30, Thứ 2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế Đồ họa cho Quảng cáo
Ngày khai giảng: 29/06/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 23/05/2023 - 29/06/2023
Giờ học: 17h30-19h30, Thứ 3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế (Năm 1)
Ngày khai giảng: 05/07/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 05/06/2023 - 05/07/2023
Giờ học: Thứ 2 đến Thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế (Năm 1)
Ngày khai giảng: 05/07/2023
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 05/06/2023 - 05/07/2023
Giờ học: Thứ 2 đến Thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký